9 Μαΐ 2006

Μοντέλων … συνέχεια.

Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση ‘’Economic Survey of Europe'’ για το 2005.Το 7ο κεφάλαιο της έκθεσης τιτλοφορείται “Προς ένα νέο ευρωπαϊκό μοντέλο ενός αναμορφωμένου κοινωνικού κράτους: Ένα εναλλακτικό, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μοντέλο” (Towards a new european model of a reformed welfare state: An alternative to the United States model). Το ειδικό αυτό κεφάλαιο πραγματεύεται μια σύγκριση ανάμεσα στα δύο κυρίαρχα υποδείγματα κράτους πρόνοιας και ευημερίας. Η σύγκριση δεν αναφέρεται μονάχα σε όρους μεγέθυνσης και παραγωγικότητας αλλά συμπεριλαμβάνει και δεδομένα τα οποία αφορούν την κατανομή εισοδήματος, την κοινωνική ευημερία, τη φροντίδα υγείας καθώς και άλλους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες. Συνολικά, αναλύεται η δυνατότητα ανάδειξης ενός νέου μοντέλου κοινωνικού κράτους, ενδογενούς σε ευρωπαϊκούς όρους .

Ο δημόσιος διάλογος στα πλαίσια της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και το κοινωνικό κράτος είναι έντονος. Οι σκανδιναβικές χώρες έχουν καταφέρει να συνδυάσουν την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών τους με ένα σύγχρονο και υψηλού επιπέδου κοινωνικό κράτος και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Το European Policy Centre (www.theepc.com) εξέδωσε μελέτη στην οποία παρουσιάζονται οι λόγοι επιτυχίας του σκανδιναβικού μοντέλου, ο ρόλος των κοινωνικών μερών και η πρακτική εφαρμογή της ‘’ευελιξφάλειας‘’ ( flexicurity ) δηλαδή της προαγωγής της κοινωνικής αλληλεγγύης με παράλληλη οικονομική ανάπτυξη. Διαβάστε την ενδιαφέρουσα μελέτη .

Ανάλογους προβληματισμούς περιλαμβάνει και η μελέτη του γερμανικού Ιδρύματος Friedrich Ebert (FES) όπου παρουσιάζονται οι γενικές αρχές ενός νέου Ευρωπαϊκού Οικονομικού και Κοινωνικού Μοντέλου. Η ανάλυση αυτή λαμβάνει υπόψη τους διαμορφωτικούς παράγοντες του μοντέλου αυτού, δηλαδή το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα δημοσιονομικά ελλείμματα, τη στρατηγική της Λισαβόνας, τις πολιτικές απασχόλησης, τον κοινωνικό διάλογο, τη μακροοικονομική σταθερότητα, τη φορολογική εναρμόνιση, την αγροτική πολιτική και τις πολιτικές κοινωνικής συνοχής.
Διαβάστε όλη την έκθεση ( στα Αγγλικά και Γερμανικά)

Πρώτη Δημοσίευση : diablog.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: