14 Νοε 2008

Ανάπτυξη ? Τι είναι αυτό?

" .... το σύστημα δεν παράγει νέο πλούτο, δεν δημιουργεί καινούργιες πηγές πλουτισμού, ούτε διευρύνει την παραγωγική βάση της χώρας. Είναι περισσότερο προσανατολισμένο σε ανακατανομές, με την αξιοποίηση των άδηλων πόρων, του μεταναστευτικού και ναυτιλιακού συναλλάγματος, τη νομιμοποίηση μαύρου χρήματος και την «υφαρπαγή» κονδυλίων από την ΕΕ. Με λίγα λόγια η χώρα έχει μεγάλο πρόβλημα. Τα εργαλεία ανάπτυξης δεν λειτουργούν αναπτυξιακά, ενώ ούτε η παραγωγική βάση του τόπου διευρύνεται, ούτε γίνεται η απαραίτητη ανακατανομή προς τα κάτω και τα μεσαία στρώματα. Αντίθετα, γίνεται προς τα πάνω και προς τα «πλάγια». Σε αυτά τα πλαίσια, το τραπεζικό σύστημα δείχνει να κινείται στη κατεύθυνση των προβλημάτων..... παρά προς την ανάπτυξη μιας σύγχρονης οικονομίας της χώρας...."

Από το άρθρο του Ν.Κοτζιά στην αυριανή Αξία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: