2 Ιουλ 2009

... ε ρε γλέντια ... part 3

Μόλις πήρα στα χέρια μου ολόκληρη την πρόταση για το θέμα , και σας ομολογώ πως ...το γλέντι μεγαλώνει! Αλλά αυτά αργότερα ! Προς το παρόν προσέξτε αυτό! Σύμπτωση?

*Διαδικτυακό διαδραστικό σύστημα παροχής τουριστικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, προορισμού της Ν.Α. Ηλείας (1.309.000 ευρώ). Περιλαμβάνει την ανάλυση, σχεδιασμό, υλοποίηση και προβολή ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που θα προσφέρει υπηρεσίες σ' όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Κοίτα να δεις που ένας ολόκληρος νομός κοστολογείται ακριβώς , ΜΑ ΑΚΡΙΒΩΣ, το ίδιο με μια πόλη! Και να ήταν ο μόνος ! Για δείτε και τη Μαγνησία ! Και αυτοί 1.309.000 € ? Ακριβώς?

Κοιτάξτε και αυτό !

Ο Δήμος Κερκυραίων ενημερώνει για την προκήρυξη του έργου «Ευρυζωνικό Διαδικτυακό Διαδραστικό Συστήμα Παροχής Τουριστικών Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας του Δήμου Κερκυραίων». Στόχος του παρόντος έργου είναι να πραγματοποιηθεί η σχεδίαση και κατασκευή Διαδικτυακού Διαδραστικού Ευρυζωνικού Συστήματος Παροχής Τουριστικών Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας με σκοπό την ενίσχυση και προβολή της Τουριστικής Δραστηριότητας του Δήμου Κερκυραίων.Το έργο είναι ενταγμένο στην Πρόσκληση 192, Μέτρο 4.2 «Ανάπτυξη Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης», κατηγορία Πράξης 3 «Προώθηση της Ανάπτυξης Ζήτησης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών» του Ε.Π. "ΚτΠ", και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (341.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%, ο οποίος βαρύνει τον εργοδότη.
Προφανώς στην Κέρκυρα το κοστολογούν , το ίδιο ακριβώς έργο, πολύ λιγότερο από ότι στην Ηλεία και στο Ναύπλιο! Κοινώς ...ότι φάμε και ότι πιούμε και ότι αρπάξει ο κ...... μας!

Έχω κι άλλα ...αργότερα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: