30 Μαρ 2006

Πυρηνική ενέργεια; Όχι ευχαριστώ, προτιμώ Ήλιο και Αέρα…

Με τον τίτλο “ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι απαιτούν την έξοδο της πυρηνικής ενέργειας“, πολλές οργανώσεις, εργατικά συνδικάτα και Ευρωπαϊκές ομάδες ξεκίνησαν μία εκστρατεία συγκέντρωσης υπογραφών στις 26 Απριλίου 2004 – στην επέτειο της τραγωδίας του Τσερνομπίλ.

Στόχος είναι η συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών, ούτως ώστε οι Ευρωπαϊκές χώρες να λάβουν τα παρακάτω άμεσα μέτρα:

- να σταματήσει ή να αποφευχθεί η κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

- να ξεκινήσει ένα σχέδιο εγκατάλειψης της πυρηνικής ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

- να επιτευθεί μία μαζική επένδυση στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

- να καταργηθεί η Συνθήκη Euratom που στηρίζει την πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη μέσω δημόσιας χρηματοδότησης.

Μόνο αυτά τα μέτρα θα καταστήσουν δυνατή την παράλληλη αντιμετώπιση της πυρηνικής απειλής και των κλιματικών αλλαγών. Υπογράφοντας, γίνεται έκκληση στους αρχηγούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν μέρος στην πρωτοβουλία για μία διάσκεψη αναθεώρησης της Συνθήκης Euratom με στόχο την κατάργηση της προώθησης της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το τέλος κάθε πυρηνικής πρωτοβουλίας.

Υπογράφοντας, γίνεται επίσης έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην υπάρξει καμία νέα νομοθεσία πoυ να βασίζεται στη Συνθήκη Euratom και να καταργηθούν οι αποφάσεις Συμβουλίου Υπουργών 90/212/EURATOM and 94/179/EURATOM που αφορούν στα EURATOM-δάνεια.

Οι υπογραφές θα συγκεντρώνονται για δύο χρόνια, από τις 26 Απριλίου 2004 μέχρι τις 26 Απριλίου 2006. Το αποτέλεσμα της έκκλησης θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια μίας μεγάλης εκδήλωσης που θα λάβει χώρα μέχρι τις 26 Απριλίου 2006.

Υπογράψτε την έκκληση.

Πρώτη δημοσίευση : diablog.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: