23 Μαΐ 2008

Συμμετέχω - συμμετέχεις - μας δουλεύουν part two

Σύμφωνα με έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας στην χτεσινή "Ε", η συμμετοχή του φτωχού πληθυσμού σε πολιτικά κόμματα, συνδικάτα είναι 2,3% και των μη φτωχών είναι 5,7%. Αυτό μας κάνει σύνολο 8% του πληθυσμού που συμμετέχει στα κοινά! Πολύ φοβάμαι πως αν υπήρχε και ανάλυση αυτού του 8%, θα βλέπαμε πως η πλειοψηφία τους είναι δημόσιοι υπάλληλοι και εργαζόμενοι των "λεγόμενων κρατικών" ΔΕΚΟ.

Ύστερα από αυτό το στοιχείο πέστε μου : τι αξία έχει να διαβάζεις οποιαδήποτε άλλη δημοσκόπηση, για να αντιληφθείς ότι τα πολιτικά κόμματα και το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι πολιτικά νεκρό?

Για την ιστορία τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας είναι :

Στις επαγγελματικές οργανώσεις (δικηγορικός, ιατρικός σύλλογος, επιμελητήρια κ.ά.) η συμμετοχή των φτωχών είναι 2,3% και των μη φτωχών 6,9%.

Στις θρησκευτικές ή εκκλησιαστικές οργανώσεις η συμμετοχή των φτωχών είναι 31,5% και των μη φτωχών 28,5%.

Στις ψυχαγωγικές ομάδες η συμμετοχή των φτωχών είναι 4,8% και των μη φτωχών 9,1%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: