13 Φεβ 2009

" Υπαναχωρεί συνεχώς από τις θέσεις που εκφράζει"


Τελικά αυτή η εβδομάδα μας επιφύλλασε πολλές εκπλήξεις για την περιοχή μας και το Ναύπλιο. Η τελευταία είδηση έρχεται απο τον υπουργό Τουρισμού και εκθέτει ανεπανόρθωτα την Δημοτική Αρχή του Ναυπλίου και όλους όσους την στηρίζουν. Σε απάντηση ερώτησης του Βουλευτή Γιάννη Μανιάτη αναφέρονται τα εξής για το Μπούρτζι :
" ... Η ακρονησίδα Μπούρτζι Ναυπλίου αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του ΕΟΤ, το οποίο, δυνάμει των νόμων 2636/1998 έχει περιέλθει στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ΕΤΑ Α.Ε.Όσον αφορά στην αξιοποίηση της νησίδας, με την υπ΄αριθμ. Τα 4035/13-8-1998 ΚΥΑ εγκρίθηκε η κατά χρήση παραχώρηση αυτής στο Δήμο Ναυπλίου, για 20 έτη από την υπογραφή της σύμβασης, με σκοπό να λειτουργήσει ως Πολιτιστικό Κέντρο. Η ΕΤΑ Α.Ε με την υπ΄αριθμ. 148/3-2-2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης, πλην όμως δεν ακολούθησε υπογραφή της σύμβασης.
Στη συνέχεια, έγιναν συζητήσεις για τη σύσταση Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρεία, η οποία θα αξιοποιούσε και θα διαχειρίζονταν το Μνημείο, με εταίρους την ΕΤΑ ΑΕ, το Δήμο Ναυπλίου, τη Νομαρχία Αργολίδος, το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα και το ΥΠ.ΠΟ, χωρίς όμως να υπάρξει τελική συμφωνία. Σήμερα, η ΕΤΑ βρίσκεται σε φάση επανασχεδιασμού της αξιοποίησης της νησίδας Μπούρτζι, έτσι ώστε, να αποδοθεί στο χώρο μια χρήση που θα αναδεικνύει ως αυτόνομη πολιτιστική μονάδα. Δεδομένου δε του υψηλού κόστους των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης του Μνημείου και προκειμένου αυτό να αντιμετωπισθεί, γίνονται ενέργειες από την ΕΤΑ για αναζήτηση πόρων από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. .."

Λέει κι άλλα πολλά- λίγο πολύ γνωστά - και ενδιαφέροντα για την Καραθώνα και την Ακροναυπλία η απάντηση του υπουργού (διαβάστε εδώ λεπτομερειες ). Είναι χαρακτηριστική η φράση που λέει ότι όσες προσπάθειες συνεννόησης για την αξιοποίηση των ακινήτων κι αν εχουν γίνει, έχουν τελικά εγκαταληφθεί γιατι ο Δήμος " υπαναχωρεί συνεχώς από τις θέσεις που εκφράζει"!!!
Ας τα κρατήσουμε καλά στη μνήμη μας, γιατί είναι βέβαιο ότι ο "ανεξάρτητος δήμαρχος" κάτι θα σκαρφιστεί πάλι να δηλώσει για να καλύψει την ανικάνοτητα του. Και εκτός αυτού οι επόμενες δημοτικές εκλογές πλησιάζουν. Και θα υπάρξουν πάλι πολλοί νέοι και παλιοί φερέλπιδες, που θα ξεχάσουν τη συμμετοχή τους στην δημοτική πλειοψηφία τις τελευταίες δεκαετίες και θα υποσχεθούν πάλι "λαγούς με πετραχείλια" για τα "φιλετα" της πόλης.

Θα τους πιστέψετε πάλι?

1 σχόλιο:

ο δείμος του πολίτη είπε...

Ποια είναι ουσιαστικά η πρόταση του δημάρχου; Τι ακριβώς προτέινει;