20 Φεβ 2006

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στρατηγική βελτίωσης του περιβάλλοντος στις ευρωπαϊκές πόλεις

Η προσέγγιση

Οι αστικές περιοχές της Ευρώπης αντιμετωπίζουν πλήθος περιβαλλοντικών προκλήσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο κακής ποιότητας ατμοσφαιρικός αέρας, η πολύ μεγάλη κυκλοφορία με τη συνακόλουθη κυκλοφοριακή συμφόρηση, η ανεξέλεγκτη επέκταση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τα στερεά και υγρά απόβλητα, προβλήματα όλα δυνητικώς επιζήμια για το περιβάλλον και για την υγεία του ανθρώπου…..

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: